Məktəblər

Müəllimlər

Tələbələr

Heydər Əliyev

Ulu öndər

İdman sahəsində hər birinizin fəaliyyəti, gördüyünüz işlər və əldə etdiyiniz nailiyyətlər Azərbaycan idmanının adını, şanını-şöhrətini yüksəldir